atytarenko: (Default)
[personal profile] atytarenko
Сьогодні в УП під заголовком "Меркель: шлях України щодо виходу з кризи не має зашкодити Росії" було надруковано: "Український народ, звичайно, повинен мати можливість обирати свій шлях", заявила вона, водночас зазначивши, що "це (українські дії) не має шкодити Росії. В якості обґрунтування наводиться те, що Україна хоче і надалі мати добрі відносини з РФ".
Насправді було сказано наступне: "Im Ukraine-Konflikt setzt die Bundeskanzlerin weiter auf eine Verhandlungslösung. «Ich will einen Weg finden, der Russland nicht beschädigt.» Merkel begrüßte die für Dienstag angesetzten Gespräche in Minsk zwischen Russland, der Ukraine und der EU. Sie rechne dabei zwar nicht mit einem Durchbruch. «Aber man muss miteinander sprechen. Es gibt nur eine politische Lösung. Eine militärische Lösung des Konflikts wird es nicht geben.» Die Kanzlerin rief die Regierung der Ukraine dazu auf, mit der Dezentralisierung des Landes und mit der Übertragung von Kompetenzen an Regionen und Kommunen voranzukommen. Auch der Gasstreit mit Russland müsse gelöst werden. Angesichts des bevorstehenden Winters sagte sie: «Ich sehe noch kein rotes Warnsignal, aber es drängt, die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen."
Тобто: "Стосовно конфлікту в Україні, канцлер продовжує працювати в напрямку вирішення шляхом переговорів. хочу знайти спосіб, який не зашкодить Росії." Меркель вітала переговори, заплановані на вівторок в Мінську між Росією, Україною і ЄС. "Не очікуйте прориву на переговорах." Але ви повинні говорити один з одним. Існує тільки політичне рішення. Військове рішення конфлікту не буде існувати. "
Канцлер закликала уряд України, рухатися вперед до децентралізації країни і з передачею повноважень в регіони і муніципалітети. Також газова суперечка з Росією мають бути вирішені. У зв'язку з майбутньою зими вона сказала: "Я не бачу червоний попереджуючий сигнал, але треба довести переговори до кінця."

На сайті ARD таки є цитата про те, що Український народ, звичайно, повинен мати можливість обирати свій шлях", а от все решта - коментар від редактора.
Також не мед, але все-таки різниця є. Йдеться не про те, що Україна мусить діяти аби не зашкодити Росії, а про те, щоб мінімізувати шкоду Росії в кінцевому результаті. Тобто всі вже розуміють, що в глобальному плані питання стоїть в площині знаної максими Бржезинського: "проти Росії, за рахунок Росії, на руїнах Росії". Такий сценарій не влаштовує Німеччину. Не треба забувати про те, що Росія є другим за величиною ринком для німецьких авто. Я думаю саме тому Мєдвєдєв і бовкнув про обмеження імпорту автомобілів напередодні зустрічі Порошенко і Меркель.
Йдеться також про передачу частини влади на регіональний і місцевий рівень, що дуже близько до плану Тимошенко. Не йдеться про федералізацію. Не йдеться про добросусідські відносини. І не йдеться про якусь здачу інтересів. Меркель відкритим текстом каже що "прориву" не буде, тобто ніякої змовм "в темній кімнаті з вимкненим світлом" не сталось.
І останнє. Не треба очікувати занадто від Меркель чи Оланда. Вони опікуються інтересами Німеччини чи Франції перш за все. Їм нема чого любити Україну чи Росію. Ну хіба що якісь дрібниці на допомогу при виборах, при чому не напряму. Не верзіть дурниць про супер-дупер "Архіви Штазі". Архіви не в Москві, а в Берліні, існує спеціальне відомство що ними переймається, і  всі претенденти на посади що мали до діла з Штазі від роботи в уряді відсікаються. Політична кар'єра при наявності файлу Меркель в архівах Штазі припинилася б не розпочавшись. А от спекуляції на подібні теми - один з методів КДБ по дискредитаці небажаних політиків.
Треба розуміти що це не людські (чи радше нелюдські?) стосунки.
Це політика, де кожен несе відповідальність за своїх виборців. Як і Порошенко, доречі. Путін цією відповідальністю знехтував, при чому досить тупо. Тепер всі ламають собі голову як вийти з ситуації в яку він втяг всіх таким чином, щоб було як найменше людських жертв серед людей за яких лідери взяли на себе відповідальність.
Не треба забувати і про США, звідки, власне, максима Бржезинсьеого і походить. І про довгий список проблем між США і Німеччиною. США не медом помазані у багатьох аспектах, але нам треба дкмати про себе і своє робить.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

atytarenko: (Default)
atytarenko

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 03:58 am
Powered by Dreamwidth Studios